Campos de fútbol Manolo Barreiro 1

  • Un campo de fútbol 11 (1F11)
  • Un campo de fútbol 8 (1F8)
  • Campus da Xunqueira. 36005 Pontevedra
  • Tlf. 986 872 013
  • instalacionsdeportes@pontevedra.eu
  • Forma parte dun complexo de 4 campos de fútbol, dos que 2 son de fútbol 8, ubicado entre o campus da Xunqueira e o espazo natural da Xunqueira do Covo e Illa das Esculturas.