VOLUNTARIADO

Un labor imprescindible

Para manter un alto nivel de eventos deportivos, o traballo desinteresado das persoas voluntarias é importantísimo.

Para tomar parte nalgunha plataforma de traballo voluntario podes vencellarte a algunha das entidades que aparecen na columna da dereita.

Compre distinguir o traballo voluntario do traballo voluntarista. Se o primeiro é absolutamente desinteresado, o segundo ten algún vencello concreto co evento ou a actividade concreta á que se presta o servizo.

A esta última cateogría corresponde o esforzo de centos de nais, pais ou familiares que apoian aos seus fillos e fillas na súa actividade deportiva, relacionados ou non con algún club.