Campos de fútbol Manolo Barreiro 2

  • Un campo de fútbol 11 (2F11)
  • Un campo de fútbol 8 (2F8)
  • Campus da Xunqueira. 36005 Pontevedra
  • Tlf. 986 872 013
  • instalacionsdeportes@pontevedra.eu
  • Comparte algúns servizos co veciño Pavillón Multiusos da Xunqueira
  • Un dos complexos deportivos máis importantes da cidade, ubicado entre o campus da Xunqueira e o espazo natural da Xunqueira do Covo e Illa das Esculturas.