Campos de fútbol de terra

Ademáis dos campos de fútbol de herba sintética, existen outros de terra.

Algúns equipos utilízanos cando os de herba están saturados, para pachangas espontáneas, adestramentos ou por proximidade aos domicilios.