Medidas ante a Covid 19

 

Ante a situación creada pola Covid19, as autoridades sanitarias establecen unha serie de medidas para loitar contra a expansión do virus.

Todas as instalacións municipais teñen indicadas as súas condicións de uso, coas restricións precisas para prestar os servizos que resulta posible en cada momento.

Existe un protocolo de actuación para o uso das instalacións deportivas municipais de xestión directa a través do Servizo Municipal de Deportes.

Este protocolo inclúe como anexos distintos documentos que cada clube debe asinar.

As entidades que utilicen as instalacións deben facerse responsables do cumprimento deste protocolo.