Pavillón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva

  • Rúa Fernando Olmedo. 36002 Pontevedra
  • cgtd@xunta.gal
  • Páxina web
  • Tlf. 986 862 319
  • O pavillón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva dispón, ademáis da cancha principal, de tatami, ximnasio auxiliar e vestiarios.
  • É unha instalación da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia