Pavillón do IES Luis Seoane

  • Rúa Luxemburgo, 1. 36162 Pontevedra
  • ies.luis.seoane@edu.xunta.es
  • Páxina web
  • Tlf. 986 857 700
  • Pavillón deste instituto público de Monte Porreiro