Pavillón Universitario

  • Rúa Cruz Vermella. 36001 Pontevedra
  • depor-po@uvigo.es
  • Páxina web
  • Tlf. 986 862 319
  • Un pabillón veciño do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, se ben depende do Campus Crea da Uvigo.