AS SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS

As Subvencións ás Escolas Deportivas de Promoción Municipal

O obxecto desta convocatoria é outorgar subvencións a aquelas entidades privadas sen ánimo de lucro que, cumprindo cos requisitos esixidos nas bases da convocatoria, organicen e desenvolvan  as Escolas Deportivas Municipais.

Quenes poden solicitar  esta subvención? clubes de Pontevedra, federacións deportivas, ANPAS e entidades deportivas dos colexios públicos do rural do municipio de Pontevedra.

Cada tempada terá a súa propia convocatoria.

Prazo de presentación: Fíxase en cada convocatoria, polo que hai que consultar as bases da mesma. O prazo comenza a contar a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Aquí podes consultar as bases das subvencións dos últimos anos

Aquí podes consultar as resolucións das subvencións concedidas nos últimos anos