Alameda - Palmeiras

Ubicación: no centro da cidade

Un gran parque moi apto para a práctica deportiva suave. Está dividido en catro zonas ben diferenciadas: A Alameda, As Palmeiras, a Gran Vía de Montero Ríos e a Praza de España, todas elas aptas para a andaina e o paseo.

Lugar especialmente idóneo para persoas de idade avanzada que desexen realizar pequenos paseos entre os xardíns das Palmeiras e a arboreda da Alameda.