Río-ría. Curso baixo do Lérez

Falamos das áreas camiñables das avenidas de Marín, Corvaceiras, Uruguai e parte de Bos Aires. Ou o que é o mesmo, o río Lérez desde a ponte das Correntes.

Os percorridos van indistintamente río abaixo ou río arriba nun ida-e-volta ata a homenaxe ás víctimas ciclistas da violencia viaria.

É sen dúbida un dos itinerarios máis utilizados da cidade para a práctica deportiva, xa que resulta moi agradable, pese aos coches, utilizar a beira do río e a ría.

Aínda que tomamos como referencia a fotoxénica ponte das Correntes, esta zona está conectada tanto coas partes máis altas do Lérez como coa Xunqueira de Alba e a desembocadura do río dos Gafos.

As rutas de Metrosán por aquí

6 Lérez ao mar Tirantes – Santiago – O Burgo – Correntes – Corvaceiras – Mira Tambo   4.100 m

8 Río-Ría Presa de Bora – Bombeo – Balneario – Palabras – Praia fluvial – Fervenza – Pasarela – Tirantes – Santiago – O Burgo – Correntes – Corvaceiras – Mira Tambo  10.200 m

9Interpontes Correntes – O Burgo – Santiago – Tirantes – Pasarela – Palabras  6.300 m

10 → Interpontes Plus Correntes – O Burgo – Santiago – Tirantes – Pasarela – Baixo Palabras – Balneario – Palabras – San Bieito   6.400 m