Facultade de Deportes

Facultade de Deportes da Uvigo

 • Campus da Xunqueira. 36005 Pontevedra
 • Páxina web
 • sdexbp@uvigo.es
 • Ubicación
 • Tlf. 986 801 700
 • Estudos (entre outros):
  • Grao en Ciencias da Actividade Física e o Deporte
  • Máster en investigación en actividade física, deporte e saúde
  • Doutoramento en educación, deporte e saúde
  • Doutoramento en ciencias do deporte, educación física e actividade física saudable